Ria Geerlings - Hypnotherapie
Wat is hypnose?
Zonder dat we ons er bewust van zijn bevinden we ons dagelijks meerdere malen in een spontane trance, b.v. als we dagdromen of helemaal opgaan in een spannende film. Hypnose is een soortgelijke trance. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met je eigen gedachten bezig bent. Bij hypnose wordt gebruik gemaakt van een lichte trance, waardoor op een dieper bewustzijnsniveau gewerkt kan worden en men meer openstaat voor suggestie. Hierdoor is het mogelijk inzicht te krijgen in onderbewuste reacties en hier controle over te krijgen. Daarnaast worden genezende processen in het lichaam gestimuleerd en leert men goed om te gaan met emoties en gebruik te maken van lichamelijke en geestelijk capaciteiten.
 
Hypnotherapie
Bij hypnotherapie kan gebruik worden gemaakt van een trance. Daarnaast worden technieken toegepast zoals NLP, imaginatie, ademhalingsoefeningen, ontspanning, regressie, EMDR en familieopstellingen.
Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Er wordt gebruik gemaakt van de oplossingen en hulpbronnen van de cliënt zelf. Door terug te gaan naar de oorsprong ontstaat inzicht in de eigen psyche.
Er vindt een uitvoerig gesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijk informatie geeft.
Aan de hand van de hulpvraag wordt een therapeutische doelstelling geformuleerd. Vaak worden op korte termijn al positieve resultaten behaald.
 
Waarvoor hypnotherapie?
 • Oplossen van psychische problemen
 • Omgaan met spanningen
 • Angst- en pijnvermindering
 • Faalangst
 • Vergroten zelfvertrouwen
 • Regressie
 • Verwerken van trauma’s
 • Prikkelbaar darmsyndroom
 • Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
 • Opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
 • Trainen van sociale vaardigheden
 • Familie-opstellingen
 • Rouwverwerking
Meer informatie over hypnotherapie: www.nbvh.nl
 
Kindertherapie
In het leven van een kind kan iets gebeuren waar het kind last van kan krijgen. Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding, ziekte of een verhuizing, kan het leven van een kind helemaal op zijn kop zetten. Daarnaast zijn tal van andere, minder grijpbare redenen waarom een kind niet zo lekker in zijn vel zit. Ook kunnen er vervelende omstandigheden op school zijn waarvan het kind last krijgt,denk bijvoorbeeld aan pesten op school.
In feite is er altijd een oorzaak voor elk gedrag dat een kind laat zien.
Door middel van een positieve en oplossingsgerichte benadering help ik kinderen om controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van het probleem. Het kind krijgt inzicht in zijn/haar gevoelens en krijgt handvaten aangereikt om op een goede manier met problemen om te kunnen gaan c.q. te kunnen oplossen.
Kinderen laten in hun spel zien waar ze mee zitten, of hoe ze de dingen beleven of oplossen. D.m.v. speltherapie wordt het probleem op een speelse manier benaderd. Ieder kind is uniek. De spelvormen worden aangepast aan de leeftijd en de voorkeur van het kind. B.v. tekenen, verhalen, visualisatie, rollenspel, fantasiespel, bewegingsspel. Hierdoor is het kind in staat moeilijke ervaringen te verwerken en blokkades op te heffen waardoor het mogelijk is zich weer vrij te ontwikkelen.